voorzijde-zw_bijgewerkt
opdracht schuurwoning
locatie Eelderwolde
ontwerp Jetze Kuipers, Jan Willem Gerkes
aannemer Bouwbedrijf van Dijk
fotograaf Ronald Zijlstra
status gerealiseerd, 2015
toelichting Op de grens van Groningen en Drente, in het buitengebied van Eelderwolde, werd door de aanleg van een nieuw vaarroute een boerderij afgesneden van zijn achterland. Een deel van de opstallen werd meteen na de herbestemming gesloopt en de rest werd verkocht voor bewoning. De huidige bebouwing bestaat uit een klein voorhuis die middels een hals verbonden is met een groot schuurdeel. De eerste studies naar een nieuw woonhuis op deze locatie ging uit van volledige sloop van de resterende opstallen. Na vele concepten doorlopen te hebben leek het ontwerpproces op een dood spoor te zitten. Een aantal bestemmingsplan bepalingen leken haaks te staan op onze wensen. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden door het oude voo