foto 1 Bokma molen
opdracht uitbreiding reclame-adviesbureau Bokma
locatie Drachten
ontwerp Jetze Kuipers
status niet gerealiseerd
toelichting Een stukje Drachten zoals het er voor de oorlog uitzag en zoals het er wellicht in de nabije toekomst ook weer zal uitzien als de plannen van het ‘Drachstervaartproject’ worden uitgevoerd.In de boerderij links op de foto is momenteel het reclameadviesbureau Bokma gehuisvest. Alleen het dwarshuis is nog in de orginele staat; de grote schuur heeft plaats gemaakt voor veel kleiner schuurachtig volume welke middels een versmalde hals verbonden is met het voorhuis. Helaas zijn in deze ‘nieuwbouw’ de karakteristieke vorm en verhoudingen voor een groot deel verloren gegaan.De opdrachtgever had in eerste instantie het plan om een eigentijdse uitbreiding aan een van de lange zijden te realiseren. Gezien de compositie van de bestaande volumes, bleek dit een een zeer lastig uitgangspunt te zijn. Na enige studie is uiteidelijk gekozen voor een variant overdwars, aan de achterzijde van de ‘boerderij’.Gezien vanaf de straat (de huidige entreezijde) vormt de nieuwbouw een neutraal achtergrond voor het enigszins historische karakter van de boerderij. De rij met oude lijlindes aan de voorzijde sluit mooi bij dit beeld aan, zij het dat het een meer transparant decorstuk vormt. Vanaf de anderzijde, welke wellicht de toekomstige entreezijde gaat vormen, krijgt het reclamebureau een eigentijds gezicht waarbij de boerderij geheel aan het zicht is ontnomen.

De nieuwbouw is zowel qua vorm als materialisatie bewust eenvoudig en eenduidig gemaakt om zo zijn neutrale positie te versterken. De gevels zijn rondom in twee lagen opgebouwd waarbij de buitenste als een soort gordijn van horizontale houten lamellen om de binnenste is getrokken.

gevel 1 Bokma kantoor
gevel 2 Bokma kantoor
gevel 3 Bokma kantoor
gevel 4 Bokma kantoor